Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ


ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: 17.2.2011

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΕΛ Α.Ε.

Στις 12 Μαΐου 2010 το Νομαρχιακό συμβούλιο Πέλλας αποφάσισε ομόφωνα την παραχώρηση 4 στρεμμάτων από τον χώρο του Κτηνιατρείου Γιαννιτσών στην ΚΤΕΛ ΑΕ Γιαννιτσών, για την στάθμευση των λεωφορείων τους (απόφαση 55/2010). Με την απόφαση αυτή, δεν προσδιορίζεται ούτε ο χρόνος παραχώρησης, ούτε το τίμημα αυτής.
Το ΚΤΕΛ, μετά από σχετική αίτησή του, πέτυχε την έκδοση απόφασης από το Δασαρχείο Έδεσσας η οποία ενέκρινε την κοπή σαράντα οχτώ (48) δέντρων (πεύκα), με το αιτιολογικό της γηραιότητας, ως επικίνδυνα και δυσχεραίνοντα στη στάθμευση των λεωφορείων (αρ. πρωτ. 777/9.2.2011 απόφαση).
Η προσπάθεια κοπής των δέντρων, την επομένη της απόφασης του Δασαρχείου, από συνεργείο που έστειλε το ΚΤΕΛ ΑΕ, συνάντησε την αυθόρμητη αντίδραση των περιοίκων καθώς και των μαθητικών κοινοτήτων που βρίσκονται δίπλα στην έκταση. Μαθητές και περίοικοι σταμάτησαν άμεσα το συνεργείο και κινητοποίησαν την τοπική κοινωνία. Το Δίκτυο Πολιτών για το Περιβάλλον, ξεκίνησε άμεσα ενέργειες ανάκλησης της απόφασης του Δασαρχείου και προχώρησε σε επαφές με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Μετά από παρέμβασή μας και σχετικό αίτημα στο Δασαρχείο Έδεσσας, πετύχαμε την προσωρινή παύση των εργασιών κοπής των δέντρων, αφού από την έρευνα που κάναμε προέκυψαν πλήθος ελλείψεων και παρατυπιών που αφορούσαν τη διαδικασία παραχώρησης της έκτασης από το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Πιο συγκεκριμένα προέκυψαν τα εξής:
  • Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μας και μετά από σχετικό έγγραφο αίτημα που καταθέσαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μας απάντησαν ότι η έκταση του Κτηνιατρείου Γιαννιτσών δεν ανήκει στην πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αλλά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το νόμο, κατά την ίδρυση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, πέρασαν στη δικαιοδοσία των Νομαρχιών τα κτίρια των Κτηνιατρείων, όχι όμως η γη, η οποία παραμένει στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Επομένως (και μόνο γι’ αυτό το λόγο) η αρ. 55/2010 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου πρέπει να ακυρωθεί.
  • Ο δρόμος που βρίσκεται η συγκεκριμένη έκταση, η οποία θα χρησιμοποιούνταν για στάθμευση Λεωφορείων, είναι η Εγνατία οδός (Θεσ/νίκης – Έδεσσας), υπάρχει διπλή γραμμή και στενός δρόμος, ενώ δεν υπάρχει κόμβος που να επιτρέπει τη στροφή για την είσοδο στο χώρο. Η συνεχή κίνηση μεγάλων οχημάτων στην περιοχή, για στροφή επί της Εγνατίας οδού, και μάλιστα χωρίς σήμανση σε έναν Εθνικό δρόμο, αποτελεί εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο.
  • Ο χώρος αυτός του Κτηνιατρείου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στάθμευση Λεωφορείων γιατί από το Πολεοδομικό σχέδιο της πόλης, η έκταση αυτή είναι χαρακτηρισμένη ως χώρος Κτηνιατρείου και απαιτείται (αν είναι βέβαια εφικτό) αλλαγή χρήσης του χώρου από την Πολεοδομία.

Όμως η απόφαση παραχώρησης από την πρώην Νομαρχία, εκτός του τυπικού κωλύματος, γεννά πολλά και εύλογα ερωτηματικά για τη σκοπιμότητά του. 1) Γιατί η απόφαση παραχώρησης γίνεται χωρίς τίμημα σε μια Ανώνυμη Εταιρία; 2) Γιατί επιλέχτηκε ο συγκεκριμένος χώρος, όταν δίπλα ακριβώς στη δασωμένη έκταση του Κτηνιατρείου, βρίσκεται τριπλάσια ανεκμετάλλευτη κενή έκταση, που αποτελεί το πρώην ζωοπάζαρο των Γιαννιτσών; 3) Γιατί το ΚΤΕΛ δεν πηγαίνει να σταθμεύει τα αυτοκίνητά του σε Δημοτικό χώρο στο όριο της πόλης (προς Αξό) που είναι ένας τεράστιος χώρος, κενός, περιφραγμένος και χαρακτηρισμένος ως χώρος στάθμευσης οχημάτων; 4) Γιατί ενώ, εδώ και πάνω από 20 χρόνια, υπήρχε χαρακτηρισμένος χώρος από το σχέδιο πόλης, ως χώρος μετεγκατάστασης των ΚΤΕΛ, (δίπλα στον χώρο του προαναφερόμενου Δημοτικού πάρκινγκ) δεν αποζημίωσε η Εταιρεία τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να αποχαρακτηριστεί η έκταση;

Τα Γιαννιτσά είναι μία πόλη ιδιαίτερα υποβαθμισμένη περιβαλλοντικά, με ελάχιστο πράσινο, όπου αντιστοιχούν μόλις 2,1 τ.μ. ανά κάτοικο, όταν το διεθνώς παραδεκτό όριο είναι 10 τ.μ. ανά κάτοικο. Η περιοχή χαρακτηρίζεται, από υψηλά επίπεδα ρύπανσης και υγρασίας και ο χώρος του Κτηνιατρείου, είναι ένας από τους λιγοστούς πνεύμονες που έχουν απομείνει στην πόλη.
Ως κάτοικοι αυτής της πόλης νοιώθουμε ιδιαίτερα χαρούμενοι που πρώτοι απ’ όλους αντέδρασαν οι νέοι μας, οι μαθητές των σχολείων, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι πλέον δεν ανέχονται την υποβάθμιση της ζωής τους. Δηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε να υλοποιηθεί ούτε αυτή η απόφαση, ούτε καμία άλλη σκέψη για παραπέρα υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή μας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε άμεσα την ακύρωση της αρ. 55/2010 Απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Πέλλας, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, ως το αρμόδιο όργανο που αντικατέστησε τη λειτουργία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Κατατίθενται συνημμένα:
  1. Η αρ. 55/2010 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Πέλλας
  2. Η αρ. πρωτ. 777/9.2.2011 Απόφαση του Δασαρχείου Έδεσσας
  3. Η από 10.2.2011 έγγραφη διαμαρτυρία των μαθητικών κοινοτήτων προς το Δασαρχείο Έδεσσας
  4. Η από 14.2.2011 αίτηση του Δικτύου Πολιτών για το Περιβάλλον προς το Δασαρχείο Έδεσσας
  5. Η από 14.2.2011 αίτηση του Δικτύου Πολιτών για το Περιβάλλον προς το Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης
  6. Το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
  7. Φωτογραφία της έκτασης

Η παρούσα επιστολή θα σταλθεί και στα Μ.Μ.Ε.

Για επικοινωνία: 6973333385, 6974541520, 6977581188
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Καραμπατάκη 14
Τ.Κ. 58100 – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ


ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

Την ακύρωση της 55/2010 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Πέλλας και τη διατήρηση ως χώρου υψηλού πρασίνου του συγκεκριμένου χώρου καθώς και την ανανέωση των δέντρων από το Δασαρχείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου